Jauna ganāmpulka reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Ganāmpulks – lauksaimniecības dzīvnieku kopums vai akvakultūras dzīvnieku audzētavas, kas pieder vienam īpašniekam.
Jebkura juridiska vai fiziska persona, kurai ir deklarēta dzīvesvieta Latvijā un kura ir reģistrējusies PMLP, uz noteiktu laiku vai pastāvīgi ir atbildīga par dzīvniekiem.
Vienam īpašniekam tiek reģistrēts tikai viens ganāmpulks.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona, kura uz noteiktu laiku vai pastāvīgi ir atbildīga  par dzīvniekiem. Vienam īpašniekam tiek reģistrēts tikai viens ganāmpulks.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Ja Ganāmpulka reģistrēšanai  tiek iesniegts pieprasījums elektroniska dokumenta vai papīra formā, datu centrs triju dienu laikā un pēc maksājuma saņemšanas LDC kontā,  reģistrē jaunu ganāmpulku  LDC IS.

Paziņojums

Nav

Paziņojums

Nav

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jaunu ganāmpulku var reģistrēt: Autorizējoties  www.ldc.gov.lv    Vienotā pieteikšanās sistēmā  sadaļā Iesniegumi, pievienojot aizpildītu Ganāmpulka  kartīti  
vai Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (LAD EPS) lietotājs,  jaunu ganāmpulku var reģistrēt tiešsaistē  Zemkopības ministrijas e-pakalpojumu sistēmā (ZM EPS).
Jauna ganāmpulka reģistrēšana ir  spēkā pēc tās reģistrēšanas LDC IS.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Jauna ganāmpulka reģistrācija
Pasts Jauna ganāmpulka reģistrācija
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits Pakalpojumu var pieprasīt  un saņemt. ZM Elektroniskajā pieteikumu sistēmā, sadaļā  "Citu iestāžu e- pakalpojumi"
Lietotājam jābūt reģsitrētam ZM vienotajā klientu reģistrā(tikai LAD klienti).
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus