Jauna ganāmpulka reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Ganāmpulks – lauksaimniecības dzīvnieku kopums vai akvakultūras dzīvnieku audzētavas, kas pieder vienam īpašniekam.
Jebkura juridiska vai fiziska persona, kurai ir deklarēta dzīvesvieta Latvijā un kura ir reģistrējusies PMLP, uz noteiktu laiku vai pastāvīgi ir atbildīga par dzīvniekiem.
Vienam īpašniekam tiek reģistrēts tikai viens ganāmpulks.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona, kura uz noteiktu laiku vai pastāvīgi ir atbildīga  par dzīvniekiem. Vienam īpašniekam tiek reģistrēts tikai viens ganāmpulks.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Ja Ganāmpulka reģistrēšanai  tiek iesniegts pieprasījums elektroniska dokumenta vai papīra formā, datu centrs triju dienu laikā un pēc maksājuma saņemšanas LDC kontā,  reģistrē jaunu ganāmpulku  LDC IS.

Paziņojums

Nav

Paziņojums

Nav

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Normatīvie akti:
Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.880 "Lauksaimniecības datu centrs publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Paskaidrojumi:
Ja jauns ganāmpulks tiek reģistrēts ZM EPS sistēmā, sistēmas lietotājam elektroniski tiks nosūtīts rēķins par jauna ganāmpulka reģistrēšanu.
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Ganāmpulka reģistrācija
Jauna ganāmpulka reģistrācija elektroniski tiešsaistē Gabali 10,30 EUR 0,00 EUR 10,30 EUR
Jauna ganāmpulka reģistrācija klātienē vai pēc saņemtā iesnieguma Gabali 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Jauni  grozījumi  noteikumos Nr. 880 "Lauksaimniecības datu centrs" 2023. gads 17.01.