Gāzes balonu tirdzniecības vietas reģistrācija vai informācijas aktualizēšana Reģistrā
Izvēlētā organizācija: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Īss apraksts:
Pirms gāzes balonu tirdzniecības uzsākšanas gāzes balonu tirgotājam (turpmāk – Komersants) nepieciešams reģistrēt tirdzniecības vietu PTAC uzturētajā Gāzes balonu tirdzniecības vietu reģistrā (turpmāk – Reģistrs). Lai reģistrētu vai aktualizētu informāciju Reģistrā par gāzes balonu tirdzniecības vietu, kā arī izslēgtu gāzes balonu tirdzniecības vietu no Reģistra, Komersantam nepieciešams PTAC iesniegt pieprasījumu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 9.decembra noteikumos Nr.755 „Gāzes balonu aprites, uzraudzības un kontroles kārtība” noteikto.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziska vai juridiska persona, kas piedāvā lietotājiem tādus uzpildītus gāzes balonus, kuriem ir veikta atbilstības novērtēšana vai atkārtota atbilstības novērtēšana un tie ir marķēti ar atbilstību apliecinošo marķējumu – "Pī" zīmi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Piecu darba dienu laikā pēc pilnīgas reģistrācijas pieteikumā (turpmāk – Pieteikums) minētās informācijas un nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana neklātienē.
Lai reģistrētu gāzes balonu tirdzniecības vietu vai veiktu informācijas aktualizāciju, Komersantam ir jāaizpilda Pieteikums. Gadījumā, ja Komersants vēlas izslēgt gāzes balonu tirdzniecības vietu no Reģistra, tad Komersants sagatavo Iesniegumu brīvā formā. Svarīgi, ka Pieteikumu vai Iesniegumu paraksta paraksttiesīgā persona.
Pieteikumu/ Iesniegumu var iesniegt:
Portālā Latvija.lv, izmantojot aktivizētu e-adresi.
Pa e-pastu
Komersants Pieteikumu/ Iesniegumu nosūta pa e-pastu. Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Ja nepieciešams, Pieteikumam/ Iesniegumam pievieno pilnvaru, kas apliecina paraksta tiesības.
Pa pastu
Komersants nosūta Pieteikumu/ Iesniegumu pa pastu. Ja nepieciešams, Pieteikumam/Iesniegumam pievieno pilnvaru, kas apliecina paraksta tiesības.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts PTAC Rīga
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits
E-adrese fiziskām personām
E-adrese juridiskām personām
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana klātienē.
Komersants aizpilda Pieteikumu / sagatavo Iesniegumu brīvā formā, ierodas PTAC un iesniedz Pieteikumu/Iesniegumu klātienē.
Valsts ārkārtas situācijas periodā pakalpojumu pieprasīšana un saņemšana noris neklātienes kanālos.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PTAC Rīga - Iesniegumu pieņemšana
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Samaksa par pakalpojumu.
Pakalpojums ir bezmaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pakalpojuma saņemšana neklātienē.
Informāciju par pieņemto lēmumu iekļaut gāzes balonu tirdzniecības vietu Reģistrā, izslēgt no Reģistrā vai apstiprinājumu par aktualizācijas veikšanu Reģistrā, komersants var saņemt kādā no šiem kanāliem:
• portālā www.latvija.lv/ e-adresē;
• uz norādīto e-pasta adresi;
• atbildi saņemot vēstulē, kura nosūtīta uz juridisko adresi.
Papildus Komersants tiešsaistē  publiski pieejamā Reģistrā var pārliecināties, ka reģistrācija vai izslēgšana ir veikta, kā arī Komersanta par gāzes balonu tirdzniecības vietu sniegtie dati ir norādīti korekti.
Informācija par publisko reģistru
Maksājumi: Skatīt maksājumus
5. solis / Pakalpojuma saņemšana klātienē.
Atbildes vēstuli par PTAC pieņemto lēmumu, Komersants var saņemt klātienē, ierodoties PTAC. Būs nepieciešams apliecināt identitāti, uzrādot personu apliecinošo dokumentu.

Valsts ārkārtas situācijas periodā pakalpojumu pieprasīšana un saņemšana noris neklātienes kanālos.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PTAC Rīga - Iesniegumu pieņemšana
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki