Iesniegums par Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma uzraudzību
Izvēlētā organizācija: Konkurences padome
Īss apraksts:
Konkurences padome izvērtē piegādātāju ziņas par faktiem, uz kuru pamata var konstatēt Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma pārkāpumu. Likums attiecas uz mazumtirgotājiem, aizliedz viņiem veikt negodīgas darbības un noteikt netaisnīgus termiņus norēķiniem par piegādātajām precēm, kā arī paredz atbildību par izdarītajiem pārkāpumiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojuma saņēmēji ir komercsabiedŗibas un fiziskās personas, kas ir reģistrējušas kā nodokļu maksātāji.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā
Atgādinājums
Normatīvie akti
Civilprocesa likums
(Saeima; likumi; 01.03.1999)
Konkurences likums
(Saeima; likumi; 01.01.2002)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 01.02.2004)
Uzziņas par pakalpojumu
Konkurences padome
Kontaktinformācija: Brīvības iela 55, 2. korpuss, Rīga, LV-1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 24.08.2020