Dzimšanas reģistra ieraksta papildināšana, pamatojoties uz tiesas spriedumu par adopcijas apstiprināšanu vai tās atcelšanu
Izvēlētā organizācija: Tieslietu ministrija
Īss apraksts:
Pamatojoties uz tiesas spriedumā noteikto,Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments veic papildinājumu personas dzimšanas reģistra ierakstā par adopcijas apstiprināšanu vai adopcijas atcelšanu. Jaunu dzimšanas apliecību var saņemt jebkurā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā vai Latvijas Republikas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona, kas tiesīga saņemt dzimšanas apliecību ir tā persona, par kuru ir veikts papildinājums dzimšanas reģistra ierakstā vai tās pilnvarotajai personai. Nepilngadīgai fiziskai personai- tās vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis, vai to pilnvarotais pārstāvis
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments veic papildinājumu personas dzimšanas reģistra ierakstā par adopcijas apstiprināšanu vai adopcijas atcelšanu viena mēneša laikā no tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu vai adopcijas atcelšanu reģistrācijas brīža Tieslietu ministrijā
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Brīdinājums
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments apmeklētājus pieņem attālināti
Normatīvie akti
Iedzīvotāju reģistra likums
(Saeima; likumi; 24.09.1998)
Informācijas atklātības likums
(Saeima; likumi; 20.11.1998)
Par tiesu varu
(Augstākā Padome; likumi; 01.01.1993)
Iesniegumu likums
(Saeima; likumi; 01.01.2008)
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
(Saeima; likumi; 01.01.2013)
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem
(Ministru kabinets; noteikumi; 761; 18.09.2013)
Bāriņtiesu likums
(Saeima; likumi; 0; 01.01.2007)
Fizisko personu datu aizsardzības likums
(Seima; likumi; 4574; 21.04.2003)
Uzziņas par pakalpojumu
Tieslietu ministrija
Kontaktinformācija: Rīga, Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV - 1050
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 12.06.2020