Atzinums par publiskas personas līdzdalību kapitālsabiedrībā
Izvēlētā organizācija: Konkurences padome
Īss apraksts:
Publiskai personai, darbojoties jomā, kurā preces un pakalpojumus tirgus dalībnieki spēj piedāvāt brīvas konkurences apstākļos, pastāv augsts risks deformēt konkurenci un ilgtermiņā ne tikai negatīvi ietekmēt komercdarbības vidi, bet arī patērētāju intereses.

Lai mazinātu šādus riskus, pirms jauna biznesa uzsākšanas vai esošā paplašināšanas publiskai personai jāveic paredzētās rīcības ekonomiskais izvērtējums. Jānorāda, ka publiskajai personai ir arī pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Latvijas Republika kā sākotnējā publisko tiesību juridiskā persona un atvasinātas publiskas personas. Tās darbojas saskaņā ar publisko tiesību principiem.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Konkurences likums
(Saeima; likumi; 01.01.2002)
Valsts pārvaldes iekārtas likums
(Saeima; likumi; 1; 01.01.2003)
Uzziņas par pakalpojumu
Konkurences padome
Kontaktinformācija: Brīvības iela 55, 2. korpuss, Rīga, LV-1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 22.04.2022