Izziņa par fiziskās personas – kredīta ņēmēja ienākumiem
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Fiziska persona pieprasa informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta par tās ienākumiem, lai nodotu šo informāciju kredītiestādei iespējamā klienta kredītspējas izvērtēšanai, kredītriska pārvaldībai un citiem mērķiem, kurus fiziskā persona norāda savā iesniegumā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Fiziskā  persona izziņu var pieprasīt:
- elektroniski nosūtot iesniegumu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (dokumentu grupā “Citi” – “Informācija Valsts ieņēmumu dienestam”);
- sūtot iesniegumu uz e-pastu VID@vid.gov.lv, kas elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu, vai bez tā;
- iesniedzot iesniegumu papīra formā jebkurā VID klientu apkalpošanas vietā;
- nosūtot iesniegumu pa pastu;
- pa tālruni.

Iesniegumā fiziskai personai ir jānorāda:
- vārds un uzvārds;
- personas kods vai identifikācijas numurs;
- deklarētās dzīvesvietas adrese;
- pieprasījuma mērķis;
- laika periods, par kuru persona vēlas saņemt informāciju (iepriekšējais vai  kārtējais taksācijas gads);
- informācijas apjomu:

1. Par iepriekšējo taksācijas gadu iespējams saņemt informāciju par:
       - ienākumiem no algota darba;
       - nerezidenta ienākumiem, izņemot ienākumus no algota darba;
       - ar samazinātu likmi apliekamiem ienākumiem;
       - ārvalstīs gūtajiem ienākumiem;
       - ienākumiem no saimnieciskās darbības;
       - ienākumiem no kapitāla pieauguma;
       - neapliekamiem ienākumiem;
       - citiem apliekamiem ienākumiem.
    
      
2. Par kārtējo taksācijas gadu (sākot no gada sākuma) iespējams saņemt informāciju par:
        - ienākumiem no algota darba;
        - citiem apliekamiem ienākumiem;
        - neapliekamiem ienākumiem;
        - ienākumiem no kapitāla pieauguma.
    
      -  vēlamo informācijas saņemšanas veidu – VID klientu apkalpošanas vietā, elektroniski uz norādīto elektroniskā pasta adresi vai VID EDS.

Bez VID darbinieku līdzdalības, persona pati var sagatavot izziņu, izvēloties atbilstošu izziņas veidu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) sadaļā “Izziņas”. Katra EDS sagatavotā izziņa satur kodu, QR kodu un aktīvo saiti, ar kuru palīdzību jebkurš EDS lietotājs var pārbaudīt izziņas autentiskumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID klientu apkalpošana Daugavpilī
VID klientu apkalpošana Jelgavā
VID klientu apkalpošana Jēkabpilī
VID klientu apkalpošana Liepājā
VID klientu apkalpošana Rēzeknē
Parādīt visus...
E-pasts vid@vid.gov.lv
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
VID izskata pieprasījumu 1 darbdienas laikā un atbilstoši vēlamajam izziņas saņemšanas kanālam, kas norādīts iesniegumā, izsniedz izziņu.
Klātienē - VID klientu apkalpošanas vietās;
Elektroniski:
-  VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā;
-  pakalpojuma saņēmēja (nodokļa maksātāja) norādīto e-pasta adresi.
Pa pastu uz pakalpojuma saņēmēja norādīto adresi.

Ja pieprasījumā nav norādīta pilnīga informācija (piemēram, nav korekti uzrādīti personas dati, ienākuma gūšanas periods un c.) VID ir tiesīgs atteikt izsniegt izziņu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID klientu apkalpošana Daugavpilī
VID klientu apkalpošana Jelgavā
VID klientu apkalpošana Jēkabpilī
VID klientu apkalpošana Liepājā
VID klientu apkalpošana Rēzeknē
Parādīt visus...
E-pasts vid@vid.gov.lv
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978