Izziņa par fiziskās personas – kredīta ņēmēja ienākumiem
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Fiziska persona pieprasa informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta par tās ienākumiem, lai nodotu šo informāciju kredītiestādei iespējamā klienta kredītspējas izvērtēšanai, kredītriska pārvaldībai un citiem mērķiem, kurus fiziskā persona norāda savā iesniegumā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Veidlapa "Pieprasījums par izziņas saņemšanu"
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Hipersaite
VID tīmekļa vietne
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1