Meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāts
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Valsts meža dienests izvērtē meža reproduktīvo materiālu un izsniedz sertifikātu, kas apliecina meža reproduktīvā materiāla izcelsmi un atbilstību noteiktām kvalitātes prasībām. Šāds sertifikāts ir obligāta prasība, ja meža reproduktīvais materiāls tiek piedāvāts pārdošanā. Sertifikāts ir derīgs līdz materiāla partijas tirdzniecības beigām vai brīdim, kad profesionālu darbību dēļ mainās kāda no partiju identificējošām pazīmēm. Ja stādāmo materiālu audzē personiskām vajadzībām nelielā apjomā (līdz 10 000 gabaliem gadā), tad sertifikāts nav nepieciešams.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas ražo un tirgo meža reproduktīvo materiālu
Termiņš:
Valsts meža dienests 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Valsts meža dienesta iesnieguma veidlapa
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1