Meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāts
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Valsts meža dienests izvērtē meža reproduktīvo materiālu un izsniedz sertifikātu, kas apliecina meža reproduktīvā materiāla izcelsmi un atbilstību noteiktām kvalitātes prasībām. Šāds sertifikāts ir obligāta prasība, ja meža reproduktīvais materiāls tiek piedāvāts pārdošanā. Sertifikāts ir derīgs līdz materiāla partijas tirdzniecības beigām vai brīdim, kad profesionālu darbību dēļ mainās kāda no partiju identificējošām pazīmēm. Ja stādāmo materiālu audzē personiskām vajadzībām nelielā apjomā (līdz 10 000 gabaliem gadā), tad sertifikāts nav nepieciešams.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas ražo un tirgo meža reproduktīvo materiālu
Termiņš:
Valsts meža dienests 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Dienesta amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt un pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.
Atgādinājums
Persona katru gadu līdz 1.februārim informē dienestu par iepriekšējā gadā apritē bijušo meža reproduktīvo materiālu.
Brīdinājums
Par meža reproduktīvā materiāla ieguves, izmantošanas vai tirdzniecības prasību pārkāpšanu tiek piemērots naudas sods atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 68.pantam.
Normatīvie akti
Meža likums
(Saeima; likumi; 17.03.2000)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 01.02.2004)
Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu
(Ministru kabinets; noteikumi; 159; 24.04.2013)
Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām
(Ministru kabinets; noteikumi; 82; 14.02.2014)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts meža dienests
Kontaktinformācija: Adrese: 13.janvāra iela 15, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67226600
E-pasts: pasts@vmd.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 06.01.2021