Informācija par nodokļu maksātājiem, kuri termiņā nav iesnieguši nodokļu deklarācijas
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk-VID) tīmekļa vietnē, ievadot fiziskas personas vārdu, uzvārdu un reģistrācijas numuru vai juridiskas personas nosaukumu un reģistrācijas numuru,  pieejama informācija par nodokļu maksātāja neiesniegtajām nodokļu deklarācijām, kavējot iesniegšanas termiņu vairāk par 15 dienām.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Uzreiz.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv sadaļā "VID publiskojamo datu bāze" jāizvēlas "Neiesniegtās nodokļu deklarācijas".
Atlases kritēriji publiskās datu bāzes lietotājam:
- juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs;
- fiziskai personai vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs.
Jāapstiprina izvēlni “Atlasīt”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Publiskojamo datu bāze
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasījumam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Publiskojamo datu bāze