Licence dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Licence dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai, kas dod nodokļu maksātājam tiesības realizēt dabasgāzes mazumtirdzniecību Latvijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Speciālo atļauju (licenci) dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai var saņemt komercreģistrā reģistrēts komersants.
Termiņš:
Standartlaiks – 2 nedēļas.
Maksimāli pieļaujamais laiks – 1mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegumu un dokumentus speciālās atļaujas (licences)  saņemšanai vai pārreģistrācijai komersants iesniedz elektroniski, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk-VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (https://eds.vid.gov.lv/login/  – Dokumenti – No veidlapas –  Akcīzes preču licenču un sertifikātu iesniegumi –  Iesniegums speciālas atļaujas (licences) dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai).
Iesnieguma veidlapu un tam pievienojamos dokumentus nosaka Ministru kabineta 04.04.2017. noteikumi Nr.199 (17.punkts).
Komercdarbība ar dabasgāzi ir atļauta tikai tādā darbības vietā, kurā reģistrēta nodokļu maksātāja juridiskā adrese vai struktūrvienība.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Valsts nodevas samaksa
Par licences izsniegšanu tiek iekasēta valsts nodeva.
Valsts nodevu samaksā 10 dienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas par speciālās atļaujas (licences) saņemšanu vai pārreģistrāciju.
Par speciālās atļaujas (licences) dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai saņemšanu maksājama valsts nodeva 71 euro par katru tirdzniecības vietu.
Lai pārreģistrētu speciālo atļauju (licenci) dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai, ja netiek pieteikta jauna darbības vieta, maksājama valsts nodeva 14 euro apmērā, bet, ja tiek pieteikta jauna tirdzniecības vieta, – 71 euro par katru vietu.

Valsts nodeva par licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju jāmaksā Valsts kases, reģ.Nr.90000050138
norēķinu kontā Nr.LV32TREL1060000921400 (Valsts kase, BIC kods TRELLV22).
Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un licences veids vai sērija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Speciālā atļauja (licence) komersantam tiek nosūtīta elektroniski – VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

VID tīmekļvietnes www.vid.gov.lv sadaļā “Publiskojamo datu bāze” ir pieejama informācija par izsniegtajām speciālajām atļaujām (licencēm).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma