Licence noliktavas turētāja darbībām ar dabasgāzi
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Licence noliktavas turētāja darbībām ar dabasgāzi, kas dod nodokļu maksātājam tiesības  uzglabāt, ievest, saņemt, nosūtīt dabasgāzi (tajā skaitā sašķidrināto dabasgāzi un saspiesto dabasgāzi), ja dabasgāze netiek transportēta pa dabasgāzes pārvades un sadales sistēmas cauruļvadiem, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībām ar dabasgāzi var saņemt komercreģistrā reģistrēts komersants.
Termiņš:
Standartlaiks – 2 nedēļas.
Maksimāli pieļaujamais laiks – 1mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībām ar dabasgāzi, komersantam Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk-VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (https://eds.vid.gov.lv/login/  – Dokumenti – No veidlapas –  Akcīzes preču licenču un sertifikātu iesniegumi –  Iesniegums speciālas atļaujas (licences) noliktavas turētāja  darbībām ar dabasgāzi saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai) jāiesniedz iesniegums un dokumenti - Skaidrojums par saimniecisko darījumu norisi. Skaidrojumā norāda informāciju par plānotajām darbībām ar dabasgāzi.
Iesnieguma veidlapu un tam pievienojamos dokumentus nosaka Ministru kabineta 04.04.2017. noteikumi Nr.199 (15.punkts).
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Valsts nodevas samaksa
Par licences izsniegšanu tiek iekasēta valsts nodeva.
Valsts nodevu samaksā 10 dienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas par speciālās atļaujas (licences) saņemšanu vai pārreģistrāciju.
Par speciālās atļaujas (licences) apstiprināta noliktavas turētāja darbībām ar dabasgāzi saņemšanu maksājama valsts nodeva 284 euro.
Lai pārreģistrētu speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībām, ja licenci nepapildina ar jaunu akcīzes preču veidu, maksājama valsts nodeva 28 euro apmērā.
Valsts nodeva par licences saņemšanu vai pārreģistrāciju jāmaksā Valsts kases, reģ.Nr.90000050138,
norēķinu kontā Nr.LV32TREL1060000921400 (Valsts kase, BIC kods TRELLV22).
Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un licences veids vai sērija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Speciālā atļauja (licence)  komersantam tiek nosūtīta elektroniski – VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

VID tīmekļvietnes www.vid.gov.lv sadaļā “Publiskojamo datu bāze” ir pieejama informācija par izsniegtajām speciālajām atļaujām (licencēm).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma