Nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrācija
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Nodokļu maksātājs, kurš ir izveidojis struktūrvienību (galvenais uzņēmums), 10 dienu laikā no lēmuma par struktūrvienības izveidošanu pieņemšanas to reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā.
Reģistrējot struktūrvienību - tīmekļa vietni, kā struktūrvienības nosaukumu nepieciešams norādīt tīmekļa vietnes adresi, kā struktūrvienības veids jāizvēlas “tīmekļa vietne”.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Struktūrvienību reģistrē jebkura persona, kas veic saimniecisko darbību ārpus juridiskās adreses.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa reģistrācija
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS Saimnieciskās darbības veicēja reģistrācija
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS Samazinātās patentmaksas maksātāja reģistrācija