Nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrācija
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Nodokļu maksātājs, kurš ir izveidojis struktūrvienību (galvenais uzņēmums), 10 dienu laikā no lēmuma par struktūrvienības izveidošanu pieņemšanas to reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā.
Reģistrējot struktūrvienību - tīmekļa vietni, kā struktūrvienības nosaukumu nepieciešams norādīt tīmekļa vietnes adresi, kā struktūrvienības veids jāizvēlas “tīmekļa vietne”.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Struktūrvienību reģistrē jebkura persona, kas veic saimniecisko darbību ārpus juridiskās adreses.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Struktūrvienību iespējams reģistrēt:
- Elektroniskās deklarēšanas sistēmas sadaļā "Reģistri", izmantojot strukturēto veidlapu.
- Klātienē (skatīt www.vid.gov.lv sadaļā "Kontakti") galvenais uzņēmums (arī fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību), uzrāda iesniedzēja (pilnvarotās personas) personu apliecinošu dokumentu un pilnvarojumu iesniegt dokumentus, papildus iesniedz:
- pieteikumu “Struktūrvienību reģistrācijas lapa”;
- struktūrvienības telpu lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu;
- nekustamā īpašuma īpašnieka vai tā tiesiskā valdītāja izsniegtu piekrišanu struktūrvienības reģistrēšanai tam piederošajā nekustamajā īpašumā, izņemot, ja struktūrvienības telpas ir reģistrētāja īpašumā.
Plašāka informācija pieejama VID tīmekļvietnē.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
VID ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc reģistrācijas dokumentu saņemšanas struktūrvienības reģistrē nodokļu maksātāju reģistrā.
Struktūrvienību uzskata par reģistrētu nodokļu maksātāju reģistrā ar attiecīgā ieraksta izdarīšanas datumu.
Informāciju nodokļu maksātāju reģistra publiski pieejamā daļā par struktūrvienībām VID ievieto VID tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv sadaļā: “Publiskojamo datu bāze” – “Nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrs”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID publiskojamo datu bāze