Nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrācija
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Nodokļu maksātājs, kurš ir izveidojis struktūrvienību (galvenais uzņēmums), 10 dienu laikā no lēmuma par struktūrvienības izveidošanu pieņemšanas to reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā.
Reģistrējot struktūrvienību - tīmekļa vietni, kā struktūrvienības nosaukumu nepieciešams norādīt tīmekļa vietnes adresi, kā struktūrvienības veids jāizvēlas “tīmekļa vietne”.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Struktūrvienību reģistrē jebkura persona, kas veic saimniecisko darbību ārpus juridiskās adreses.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Iesniedzams dokuments
Informatīvs dokuments
Kā lietot EDS sadaļu Reģistri - Struktūrvienības
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Hipersaite
www.vid.gov.lv
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1