Nozvejas sertifikāta apliecinājums
Izvēlētā organizācija: Zemkopības ministrija
Īss apraksts:
Latvijas kuģu nozvejoto zvejas produktu (tostarp apstrādāto produktu) eksporta gadījumā, eksportētājs trīs darba dienas pirms tās paredzamās izvešanas no Latvijas iesniedz nozvejas sertifikātu apstiprināšanai Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamentā.
Apstiprinot nozvejas sertifikātu, Zemkopības ministrija apliecina, ka Latvijas kuģu nozveja ir veikta saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, regulām un starptautiskajiem saglabāšanas un pārvaldības pasākumiem, kā arī apstiprina nozvejas sertifikāta datu atbilstību Latvijas zvejnieku iegūtajai nozvejai.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Persona, kura vēlas eksportēt no Eiropas Savienības uz trešajām valstīm zvejas produktus, tostarp apstrādātus produktus
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Nozvejas sertifikāts tiek saskaņots pēc iespējas īsā laikā, lai netiktu kavētas produktu importa procedūras.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Sertifikāta iesniegšana Zemkopības ministrijā
Pretendents, kas vēlas eksportēt no Eiropas Savienības uz trešajām valstīm zvejas produktus, tostarp apstrādātus produktus, aizpilda un pievieno  apstiprinātus nozvejas sertifikātus.

Nozvejas sertifikātu iesniedz elektroniski nosūtot uz e-pastu: baiba.ake@zm.gov.
Pakalpojums ir bezmaksas.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Zemkopības ministrijas e-adrese
Klātiene Iesnieguma iesniegšana
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027660
Fakss: 67334892
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@zm.gov.lv
Pasts Iesnieguma nosūtīšana
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027660
Fakss: 67334892
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Nozvejas sertifikāta datu pārbaude
Zemkopības ministrija pārbauda un apstiprina saskaņā ar regulas Nr. 1005/2008 II pielikumu noformētā nozvejas sertifikāta datu atbilstību Latvijas zvejnieku nozvejai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Nozvejas sertifikāta saņemšana
Zemkopības ministrija izsniedz apstiprinātu nozvejas sertifikātu, to nosūtot uz iesniedzēja e-pastu, kā arī ieskenē un ievieto valsts informācijas sistēmas „Latvijas Zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma”.
Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti,  saskaņā ar Administratīvā procesa likumu. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (SOLVIT)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pakalpojuma saņemšana
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027660
Fakss: 67334892
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pakalpojuma (atbildes) saņemšana
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027660
Fakss: 67334892
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki