Nozvejas sertifikāta apliecinājums
Izvēlētā organizācija: Zemkopības ministrija
Īss apraksts:
Latvijas kuģu nozvejoto zvejas produktu (tostarp apstrādāto produktu) eksporta gadījumā, eksportētājs trīs darba dienas pirms tās paredzamās izvešanas no Latvijas iesniedz nozvejas sertifikātu apstiprināšanai Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamentā.
Apstiprinot nozvejas sertifikātu, Zemkopības ministrija apliecina, ka Latvijas kuģu nozveja ir veikta saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, regulām un starptautiskajiem saglabāšanas un pārvaldības pasākumiem, kā arī apstiprina nozvejas sertifikāta datu atbilstību Latvijas zvejnieku iegūtajai nozvejai.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Persona, kura vēlas eksportēt no Eiropas Savienības uz trešajām valstīm zvejas produktus, tostarp apstrādātus produktus
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Nozvejas sertifikāts tiek saskaņots pēc iespējas īsā laikā, lai netiktu kavētas produktu importa procedūras.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Nozvejas sertifikāts
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Informatīvs dokuments
Nozvejas sertifikāta aizpildīšanas vadlīnijas
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1