Reģistrācija Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā
Izvēlētā organizācija: Būvniecības valsts kontroles birojs
Īss apraksts:
Fiziskā vai juridiskā persona, kura ir ieguvusi atbilstošu kvalifikāciju, var reģistrēties pārvaldnieku reģistrā arī tad, ja vēlas piedāvāt pārvaldnieka pakalpojumus. Pakalpojuma saņemšanai ir nepieciešams drošs e-paraksts.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Juridiskas personas un fiziskas personas, kuras vēlas sniegt pakalpojumus dzīvojamo māju apsaimniekošanā
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
- 10 darbdienu laikā pēc reģistrācijas iesnieguma saņemšanas, ja iesniegums ir elektroniska dokumenta formā un parakstīts ar drošu elektronisku parakstu;
- 15 darbdienu laikā pēc reģistrācijas iesnieguma saņemšanas papīra dokumenta formā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāiesniedz iesniegums reģistrēšanai Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā. Iesniegumu var iesniegt klātienē, elektroniski vai aizpildot speciālu tiešsaistes formu Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē www.bis.gov.lv vai portālā www.latvija.lv.
Pa e-pastu nosūtītam vai e-pakalpojumā iesniegtam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene BVKB lietvedība (1.stāvs)
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits Izmantojiet pasta vai kurjera pakalpojumus
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Paziņojumu par reģistrāciju Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā saņem elektroniski uz personas norādīto e-pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus