Mednieka sezonas karte
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Mednieka sezonas karte ir dokuments, kas konkrētajā medību sezonā dod tiesības medīt ar medību ieročiem un medību rīkiem gan limitētos, gan nelimitētos dzīvniekus. Bez sezonas kartes medīt ir aizliegts. Sezonas karti var pieprasīt un saņemt arī par citu mednieku (medniekiem). Sezonas karte netiek izsniegta ārvalstu medniekam, kas saņēmis atļauju atļauju medīt Latvijas teritorijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz pasūtot pakalpojumu klātienē vai 30 dienu laikā pasūtot pakalpojumu elektroniski
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
• Klātiene - iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz dokumentus, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

• Elektroniski - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus pa e-pastu uz izvēlētās mežniecības elektroniskā pasta adresi vai e-adresi.

Iesniedzamie dokumenti: iesniegums brīvā formā vai Valsts meža dienesta izstrādātā iesnieguma veidlapa, mednieka apliecība, valsts nodevas samaksu apliecinošs dokuments (ja maksājums nav veikts Valsts meža dienestā), dokuments, kas apliecina pensionāra vai pilna laika studenta statusu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...
Citi elektroniski kanāli https://latvija.lv/BUJEadrese
2. solis / Valsts nodevas maksājums
Lai saņemtu mednieka sezonas karti, jāsamaksā valsts nodeva - 14,23 EUR. Vecuma un izdienas pensionāriem, personām ar I vai II invaliditātes grupu un valsts akreditēto augstākās izglītības iestāžu pilnu laiku studējošajiem – 4,27 EUR.

Valsts nodevas maksājumu var veikt norēķinoties ar maksājuma karti Valsts meža dienesta struktūrvienībās vai veicot naudas pārskaitījumu internetbankā.

Valsts nodeva par pakalpojumu jāiemaksā šādā kontā:
Saņēmējs: Valsts kase,
Valsts kases reģ.nr.90000050138
Konta numurs: LV77TREL1060160925000
BIC kods: TRELLV22
Pakalpojuma klasifikācijas kods: 9.2.5.0.

Maksājuma mērķī jānorāda: mednieka vārds, uzvārds, personas kods un teksts "Valsts nodeva par mednieka sezonas karti".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pieprasījuma saņemšana
Valsts meža dienests pārbauda mednieku apliecības derīgumu un izsniedz mednieka sezonas karti uzreiz pēc pasūtījuma veikšanas klātienē vai 30 dienu laikā, nosūtot elektroniskā veidā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...