Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu atbilstības pārbaudes institūciju reģistrēšana un izslēgšana no reģistra
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Nodokļu maksātājam jāreģistrējas VID kā kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu atbilstības pārbaudes institūcijai, lai varētu veikt kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču vai iekārtu modeļu, modifikāciju un programmas versijas pārbaudi un izsniegtu apliecinājumu par to atbilstību nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
15 dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai reģistrētu atbilstības pārbaudes institūciju un iekļautu kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu atbilstības pārbaudes institūciju VID vienotajā datubāzē (reģistrā), VID jāiesniedz:
- iesniegumu par iekļaušanu Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā);
- spēkā esošu līgumu (vai tā kopiju), kas apliecina, ka tiek nodrošināta civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pret zaudējumiem;
- apliecinājumu par institūcijas ieviestās nodokļu risku vadības atbilstību prasībām, kas noteiktas noteikumos par Padziļinātās sadarbības programmas darbību;
- aprakstu vai metodoloģiju kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļiem vai modifikācijām, kā arī programmas versijas pārbaudes nodrošināšanas procesam un pārbaudē piemērojamiem standartiem un metodēm.
Iesniegums un dokumenti iesniedzami, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

Atbilstības institūciju no VID vienotās datubāzes (reģistra) uzskaites izslēdz atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” 129.17 4.punktā noteiktajam
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par atbilstības pārbaudes institūcijas reģistrēšanu VID vienotajā datubāzē (reģistrā) Valsts ieņēmumu dienests paziņo savā tīmekļvietnē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID publiskojamo datu bāze