Medību atļauja vilka vai lūša medīšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Pieļaujamo vilku un lūšu nomedīšanas apjomu katrā medību sezonā nosaka Valsts meža dienests. Pamatojoties uz medību vadītāja sastādīta akta par vilka vai lūša nomedīšanu, Valsts meža dienests izdod medību atļauju personai, kurai pieder medījums.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
• Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz dokumentus, uzrādot personu apliecinošus dokumentus.

Nepieciešamie dokumenti: akts par vilka vai lūša nomedīšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...
2. solis / Valsts nodevas maksājums
Par medību atļaujas izsniegšanu jāsamaksā valsts nodeva (par katru atļaujā norādīto dzīvnieku neatkarīgi no dzīvnieka sugas, vecuma un dzimuma) – 1,42 EUR.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
• Klātiene – pēc valsts nodevas samaksas Valsts meža dienests izsniedz vilka vai lūša medību atļauju personai, kurai pieder medījums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...