Medību atļauja vilka vai lūša medīšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Pieļaujamo vilku un lūšu nomedīšanas apjomu katrā medību sezonā nosaka Valsts meža dienests. Pamatojoties uz medību vadītāja sastādīta akta par vilka vai lūša nomedīšanu, Valsts meža dienests izdod medību atļauju personai, kurai pieder medījums.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Akts par vilka vai lūša nomedīšanu
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1