Medību atļauja vilka vai lūša medīšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Pieļaujamo vilku un lūšu nomedīšanas apjomu katrā medību sezonā nosaka Valsts meža dienests. Pamatojoties uz medību vadītāja sastādīta akta par vilka vai lūša nomedīšanu, Valsts meža dienests izdod medību atļauju personai, kurai pieder medījums.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Var apstrīdēt un pārsūdzēt Valsts meža dienesta likuma 10.pantā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Vilku un lūšu medības atļautas tikai Valsts meža dienesta noteiktā lielākā pieļaujamā nomedīšanas apjoma ietvaros. Par katru nomedīto vilku vai lūsi medību vadītājs nomedīšanas vietā aizpilda noteikta parauga aktu un vienas darba dienas laikā informē Valsts meža dienestu.
Normatīvie akti
Medību likums
(Saeima; likumi; 06.08.2003)
Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām
(Ministru kabinets; noteikumi; 82; 14.02.2014)
Medību noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 421; 01.08.2014)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts meža dienests
Kontaktinformācija: Adrese: 13.janvāra iela 15, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67226600
E-pasts: pasts@vmd.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 01.10.2021