Medību atļauja aļņa, staltbrieža, meža cūkas, stirnas medīšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Medību atļauja ir dokuments, kas ļauj nomedīt norādītajā vietā konkrētu skaitu limitēto medījamo attiecīgo sugu dzīvnieku. Pamatojoties uz medījamo dzīvnieku uzskaites datiem, Valsts meža dienests katru gadu nosaka limitēto medījamo dzīvnieku nomedīšanas lielāko pieļaujamo apjomu medību platībās.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Medību tiesību lietotājs
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
• Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz dokumentus, uzrādot personu apliecinošus dokumentus un īpašuma piederības apliecinošus dokumentus.

Nepieciešamie dokumenti: mednieka apliecība, Valsts meža dienesta apstiprināts iesniegums par medību iecirkņa reģistrāciju, spēkā esoši līgumi par medību tiesību nomu, ja medību tiesību lietotājs pats nav zemes īpašnieks vai lietotājs.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...
2. solis / Valsts nodevas maksājums
Par medību atļaujas izsniegšanu jāsamaksā valsts nodeva (par katru atļaujā norādīto dzīvnieku neatkarīgi no dzīvnieka sugas, vecuma un dzimuma) – 1,42 EUR.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
• Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un ar parakstu apliecina medību atļaujas ar marķieri saņemšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...