Medību atļauja aļņa, staltbrieža, meža cūkas, stirnas medīšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Medību atļauja ir dokuments, kas ļauj nomedīt norādītajā vietā konkrētu skaitu limitēto medījamo attiecīgo sugu dzīvnieku. Pamatojoties uz medījamo dzīvnieku uzskaites datiem, Valsts meža dienests katru gadu nosaka limitēto medījamo dzīvnieku nomedīšanas lielāko pieļaujamo apjomu medību platībās.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Medību tiesību lietotājs
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Var apstrīdēt un pārsūdzēt Valsts meža dienesta likuma 10.pantā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Informāciju par izlietotajām medību atļaujām ar marķieriem viena mēneša laikā pēc medībām iesniedz Valsts meža dienestā. Pretējā gadījumā jaunas medību atļaujas ar marķieriem netiek izsniegtas.
Normatīvie akti
Medību likums
(Saeima; likumi; 06.08.2003)
Medību noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 421; 01.08.2014)
Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām
(Ministru kabinets; noteikumi; 82; 14.02.2014)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts meža dienests
Kontaktinformācija: Adrese: 13.janvāra iela 15, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67226600
E-pasts: pasts@vmd.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 28.01.2021