Atļauja izvest medību trofejas no Latvijas
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Pirms atļaujas izvest medību trofejas no Latvijas izsniegšanas, Valsts meža dienests pārliecinās, vai medību trofeja iegūta likumīgi.  Medību trofejas no Latvijas izved saskaņā ar Padomes 1996. gada 9. decembra Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, 1973. gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas augu un dzīvnieku sugām, kā arī ievērojot normatīvos aktus savvaļas dzīvnieku tirdzniecības un dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, aprites jomā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Atļauju izsniedz mēneša laikā
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Var apstrīdēt un pārsūdzēt Valsts meža dienesta likuma 10.pantā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Atļaujas prasītājam jāspēj pierādīt medību trofeju - medījamo dzīvnieku ragu kopā ar galvaskausu (augšžokli vai pieres kaulu), ilkņu, galvaskausu un ādas - likumīgu ieguvi.
Brīdinājums
Medību trofejas izvest no Latvijas bez izsniegtas atļaujas ir aizliegs.
Normatīvie akti
Medību likums
(Saeima; likumi; 06.08.2003)
Medību noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 421; 01.08.2014)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts meža dienests
Kontaktinformācija: Adrese: 13.janvāra iela 15, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67226600
E-pasts: pasts@vmd.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 24.05.2021