Paziņošana par saimnieciskās darbības veikšanu, nereģistrējoties saimnieciskās darbības veicēja statusā
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Fiziskā persona, kas gūst ienākumus no īpašuma (iznomāšana, izīrēšana u.tml.) iesniedz paziņojumu VID, ka veiks nereģistrējamu saimniecisko darbību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Trīs dienu laikā pēc dokumentu iesniegšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Fiziskajai personai piecu darbdienu laikā pēc līguma par nekustamā īpašuma izīrēšanu noslēgšanas, jāpaziņo Valsts ieņēmumu dienestam par to, ka veiks nereģistrējamu saimniecisko darbību.
Fiziskai personai, lai paziņotu par nereģistrējamās saimnieciskās darbības veikšanu, jāaizpilda paziņojums (MK not.537 7.pielikumu) norādot, ka  persona vēlas saimnieciskās darbības ienākumu noteikt atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta divpadsmitajai daļai un jāiesniedz kopiju katram līgumam, kas noslēgts par nekustamā īpašuma iznomāšanu vai izīrēšanu.

Nereģistrējamo saimniecisko darbību iespējams reģistrēt Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, vai dokumentus reģistrācijai iesniegt elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi vid@vid.gov.lv un parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu, vai arī iesniegt tos klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas vietā (skatīt www.vid.gov.lv sadaļā "Kontakti") .
Informatīvs dokuments
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
E-pasts vid@vid.gov.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Valsts ieņēmumu dienests ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas, personu reģistrē Nodokļu maksātāju reģistrā.
Nodokļu maksātājs uzskatāms par reģistrētu ar attiecīgā ieraksta izdarīšanas datumu Nodokļu maksātāju reģistrā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Publiskojamo datu bāze