Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa reģistrācija
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Persona ir tiesīga reģistrēties par mikrouzņēmumu nodokļu maksātāju Valsts ieņēmumu dienestā vienlaikus ar vai pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likumu.
Plašāka informācija pieejama Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
• Individuālais komersants,
• individuālais uzņēmums,
• zemnieka vai zvejnieka saimniecība,
• fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs.
Termiņš:
Jaunizveidotajam mikrouzņēmumam mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss ir piemērojams no dienas, kad Valsts ieņēmumu dienests saņēma pieteikumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanu, vai no dienas, kad jaunizveidotais mikrouzņēmums reģistrēts Uzņēmumu reģistrā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Mikrouzņēmumu nodokli var maksāt individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks, individuālais komersants vai cita fiziskā persona - saimnieciskās darbības veicējs, ja minētās personas nav reģistrētas kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājas un paredzamais apgrozījums nepārsniegs pievienotās vērtības nodokļa reģistrācijas slieksni.
Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir tikai  viena persona – mikrouzņēmuma īpašnieks, kas ieguvis mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusu.
Mikrouzņēmums ir tiesīgs izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli, ja ievēroti likumā noteiktie ierobežojumi.
Mikrouzņēmuma darbinieka ienākumus apliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (algas nodokli) saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un darbinieku apdrošina kā darba ņēmēju saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” vispārējā kārtībā.

Mikrozņēmumu nodokļa maksātāja statusu var iegūt:
1) vienlaikus ar reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra attiecīgajā reģistrā, piesakoties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai;
2) fiziskā persona vienlaikus ar reģistrāciju saimnieciskā darba veicēja statusā, iesniedzot pieteikumu mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai Valsts ieņēmumu dienestā.
3) individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, fiziskā persona, kas reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs līdz pirmstaksācijas gada 15.decembrim iesniedzot pieteikumu VID.

Reģistrācijas pieteikumu var iesniegt Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.
Juridiskā persona iesniegumu var iesniegt: EDS - Dokumenti / No veidlapas / Mikrouzņēmuma nodokļa dokumenti / Iesniegums mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai vai pārtraukšanai.
Fiziskā persona – saimnieciskās darbības veicējs par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa izvēli paziņo EDS aizpildot veidlapu – Dokumenti / No veidlapas / Nodokļa maksātāju reģistrācijas un datu izmaiņu veidlapas / nodokļu maksātāja (fiziskas personas) reģistrācija / saimnieciskās darbības veicējs / reģistrēt vai mainīt reģistrācijas datus  / sadaļā nodokļu maksātāja statuss.
Dokumentus reģistrācijai var iesniegt arī elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi vid@vid.gov.lv un parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu, vai arī iesniegt tos klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas vietā (skatīt www.vid.gov.lv sadaļā "Kontakti"). Iesniedzot pieteikumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
E-pasts vid@vid.gov.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
VID piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts pieteikums par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanu, vai pēc informācijas saņemšanas no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra pieņem lēmumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja reģistrēšanu vai lēmumu par reģistrācijas atteikumu, ja VID rīcībā ir informācija, ka iesniedzējs neatbilst Mikrouzņēmumu nodokļa likumā noteiktajiem kritērijiem.
Ja pieņemts lēmums par atteikumu reģistrēt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju, VID vienas dienas laikā pēc lēmuma pieņemšanas personai nosūta lēmumu par reģistrācijas atteikumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā