Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa reģistrācija
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Persona ir tiesīga reģistrēties par mikrouzņēmumu nodokļu maksātāju Valsts ieņēmumu dienestā vienlaikus ar vai pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likumu.
Plašāka informācija pieejama Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
• Individuālais komersants,
• individuālais uzņēmums,
• zemnieka vai zvejnieka saimniecība,
• fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs.
Termiņš:
Jaunizveidotajam mikrouzņēmumam mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss ir piemērojams no dienas, kad Valsts ieņēmumu dienests saņēma pieteikumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanu, vai no dienas, kad jaunizveidotais mikrouzņēmums reģistrēts Uzņēmumu reģistrā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Iesniedzams dokuments
Hipersaite
Mikrouzņēmuma nodokļa likums 4.pants
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
www.vid.gov.lv
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1