Saimnieciskās darbības veicēja reģistrācija
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Fiziskajai personai pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas ir jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājai – saimnieciskās darbības veicējai –aizpildot nodokļu maksātāja reģistrācijas lapu un  norādot jomu, kurā persona veiks saimniecisko darbību. Plašāka informācija pieejama VID tīmekļvietnē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Trīs dienu laikā pēc dokumentu iesniegšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa reģistrācija
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS Nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrācija
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS Paziņošana par saimnieciskās darbības veikšanu, nereģistrējoties saimnieciskās darbības veicēja statusā
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS Samazinātās patentmaksas maksātāja reģistrācija