Saimnieciskās darbības veicēja reģistrācija
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Fiziskajai personai pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas ir jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājai – saimnieciskās darbības veicējai –aizpildot nodokļu maksātāja reģistrācijas lapu un  norādot jomu, kurā persona veiks saimniecisko darbību. Plašāka informācija pieejama VID tīmekļvietnē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Trīs dienu laikā pēc dokumentu iesniegšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Saimnieciskās darbības veicējam jāizvēlas viens no nodokļu maksāšanas veidiem:
• Nodoklis par ienākumiem no saimnieciskās darbības;
• Samazinātā patentmaksa par atsevišķu veidu saimnieciskās darbības veikšanu;
• Mikrouzņēmuma nodoklis;
• Paziņo par saimnieciskās darbības nereģistrēšanu.
Saimniecisko darbību iespējams reģistrēt Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, sadaļā "Dokumenti/No veidlapas/Nodokļu maksātāja pamatdarbības veida un reģistrācijas datu izmaiņu veidlapa/Nodokļu maksātāja (Fiziskas personas) reģistrācijas dati"  vai dokumentus reģistrācijai iesniegt elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi: vid@vid.gov.lv un parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu, vai arī iesniegt tos klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas vietā (skatīt www.vid.gov.lv sadaļā "Kontakti") .
Lai reģistrētos VID kā saimnieciskās darbības veicējs, personai ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.  Fiziskā persona aizpilda nodokļu maksātāja reģistrācijas lapu (MK not.537 1.pielikumu)  un kopā ar nekustamā īpašuma, kurā tiks veikta saimnieciskā darbība, īpašnieka rakstisku piekrišanu, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam.
Valsts ieņēmumu dienests ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas, personu reģistrē Nodokļu maksātāju reģistrā.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
E-pasts vid@vid.gov.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Nodokļu maksātājs uzskatāms par reģistrētu nodokļu maksātāju reģistrā ar attiecīgā ieraksta izdarīšanas datumu Nodokļu maksātāju reģistrā.
Par saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas statusu vai informāciju par fiziskām personām, kuras veic saimniecisko darbību un ir reģistrētas VID Nodokļu maksātāju reģistrā, ir iespējams pārliecināties VID tīmekļvietnē sadaļā “VID publiskojamo datu bāze/Saimnieciskās darbības veicēji".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā