Saimnieciskās darbības veicēja reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Reģistrācijas veidlapa, kuru fiziskai personai jāaizpilda pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas, lai reģistrētos Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk-VID) kā saimnieciskās darbības veicējai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Saimnieciskās darbības veicējam jāizvēlas viens no nodokļu maksāšanas veidiem:
• Nodoklis par ienākumiem no saimnieciskās darbības;
• Samazinātā patentmaksa par atsevišķu veidu saimnieciskās darbības veikšanu;
• Mikrouzņēmuma nodoklis;
• Paziņo par saimnieciskās darbības nereģistrēšanu.
Saimniecisko darbību iespējams reģistrēt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (https://eds.vid.gov.lv/login/– Dokumenti – No veidlapas – Nodokļu maksātāju reģistrācijas un datu izmaiņu veidlapas – Nodokļu maksātāja (fiziskās personas) reģistrācija) vai klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas vietā (skatīt www.vid.gov.lv sadaļā "Kontakti").
Lai reģistrētos VID kā saimnieciskās darbības veicējs, personai ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Fiziskā persona aizpilda nodokļu maksātāja reģistrācijas lapu (MK not.537 1.pielikumu)  un kopā ar nekustamā īpašuma, kurā tiks veikta saimnieciskā darbība, īpašnieka rakstisku piekrišanu, iesniedz VID.
VID ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas, personu reģistrē Nodokļu maksātāju reģistrā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67120000
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Nodokļu maksātājs uzskatāms par reģistrētu nodokļu maksātāju reģistrā ar attiecīgā ieraksta izdarīšanas datumu Nodokļu maksātāju reģistrā.
Par saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas statusu vai informāciju par fiziskām personām, kuras veic saimniecisko darbību un ir reģistrētas VID Nodokļu maksātāju reģistrā, ir iespējams pārliecināties VID tīmekļvietnē sadaļā “VID publiskojamo datu bāze/Saimnieciskās darbības veicēji".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma