Saimnieciskās darbības veicēja reģistrācija
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Fiziskajai personai pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas ir jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājai – saimnieciskās darbības veicējai –aizpildot nodokļu maksātāja reģistrācijas lapu un  norādot jomu, kurā persona veiks saimniecisko darbību. Plašāka informācija pieejama VID tīmekļvietnē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Trīs dienu laikā pēc dokumentu iesniegšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Iesniedzams dokuments
Hipersaite
www.vid.gov.lv
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1