Saimnieciskās darbības veicēja reģistrācija
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Fiziskajai personai pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas ir jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājai – saimnieciskās darbības veicējai –aizpildot nodokļu maksātāja reģistrācijas lapu un  norādot jomu, kurā persona veiks saimniecisko darbību. Plašāka informācija pieejama VID tīmekļvietnē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Trīs dienu laikā pēc dokumentu iesniegšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram Rīgā, Talejas ielā 1, LV-1978.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Kontaktinformācija: Talejas iela 1, Rīga, LV – 1978
Konsultatīvais tālrunis: 67120000
e-pasts: vid@vid.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 28.01.2021