Bīstama suņa reģistrācija un apzīmēšanas komplekta sagatavošana
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Lauksaimniecības datu centrs uztur datu bāzi par suņiem, kas atzīti par bīstamiem. Pamatojoties uz Pārtikas un veterinārā dienesta komisijas lēmumu reģistrēt datu bāzē bīstamu suni. Pēc lēmuma saņemšanas  izgatavot un izsniegt  dzīvnieka īpašniekam  vai turētājam  atšķirības lenti bīstamā suņa atpazīšanai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona var iesniegt attiecīgā reģiona Pārtikas un veterinārā dienestā (PVD) iesniegumu par suņa uzbrukumu. Mēneša laikā pēc iesnieguma iesniegšanas PVD iesniedzējs vai jebkura persona, kas ir saistīta ar suņa uzbrukumu, var iesniegt dienestā ar suņa uzbrukumu saistītus pierādījumus.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Iesniegumu un pierādījumus mēneša laikā izskata PVD izveidota komisija, kura savu lēmumu vienas dienas laikā nosūta LDC  reģistrēšanai datu bāzē), suņa īpašniekam vai turētājam, iesnieguma iesniedzējam un pašvaldībai, kuras teritorijā suns ir reģistrēts.

Paziņojums

Nav

Paziņojums

Nav

Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Komisija vienas darbdienas laikā pēc lēmuma pieņemšanas atzīt suni par bīstamu nodrošina suņa apzīmēšanu, implantējot tam mikroshēmu (suns tiek mikročipēts). Suņa mājas (istabas) dzīvnieka pasē vai vakcinācijas apliecībā tiek izdarīts atbilstošs ieraksts.
Bīstama suņa īpašnieks vai turētājs: sedz izdevumus, kas saistīti ar bīstama suņa reģistrāciju un atpazīšanas zīmju sagatavošanu bīstamam sunim (kaklasiksna ar atstarojošu lenti un uzrakstu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Bīstama suņa reģistrācija un apzīmēšanas komplekta izgatavošana
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67095060
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Atšķirības lentas izgatavo un  izsniedz tikai  dzīvnieka īpašniekam vai turētājam, ja ir saņemts Pārtikas un veterinārā dienesta komisijas lēmums un Lauksaimniecības datu centra datu bāzē ir veikta atzīme.
Darba laiki
2. solis / Apzīmēšanas komplekta izgatavošana
Pēc  PVD komisijas lēmuma reģistrācijas LDC datu bāzē  LDC   izgatavo atšķirības lenti bīstamajam sunim.   Tā izgatavota no sarkana atstarojoša materiāla un ir vismaz 20 milimetru plata ar uzdrukātu suņa identitātes numuru un Datu centra tālruni (zīmju minimālais augstums – 2,5 milimetri);
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Bīstama suņa reģistrācija un apzīmēšanas komplekta izgatavošana
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67095060
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Atšķirības lentas izgatavo un  izsniedz tikai  dzīvnieka īpašniekam vai turētājam, ja ir saņemts Pārtikas un veterinārā dienesta komisijas lēmums un Lauksaimniecības datu centra datu bāzē ir veikta atzīme.
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc maksājuma saņemšanas LDC  izsniedz bīstama suņa īpašniekam vai turētājam atšķirības lenti bīstama suņa apzīmēšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus