Bīstama suņa reģistrācija un apzīmēšanas komplekta sagatavošana
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Lauksaimniecības datu centrs uztur datu bāzi par suņiem, kas atzīti par bīstamiem. Pamatojoties uz Pārtikas un veterinārā dienesta komisijas lēmumu reģistrēt datu bāzē bīstamu suni. Pēc lēmuma saņemšanas  izgatavot un izsniegt  dzīvnieka īpašniekam  vai turētājam  atšķirības lenti bīstamā suņa atpazīšanai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona var iesniegt attiecīgā reģiona Pārtikas un veterinārā dienestā (PVD) iesniegumu par suņa uzbrukumu. Mēneša laikā pēc iesnieguma iesniegšanas PVD iesniedzējs vai jebkura persona, kas ir saistīta ar suņa uzbrukumu, var iesniegt dienestā ar suņa uzbrukumu saistītus pierādījumus.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Iesniegumu un pierādījumus mēneša laikā izskata PVD izveidota komisija, kura savu lēmumu vienas dienas laikā nosūta LDC  reģistrēšanai datu bāzē), suņa īpašniekam vai turētājam, iesnieguma iesniedzējam un pašvaldībai, kuras teritorijā suns ir reģistrēts.

Paziņojums

Nav

Paziņojums

Nav

Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Apzīmēšanas komplekta izgatavošana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Apzīmēšanas komplekta izgatavošana
Normatīvie akti:
Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Atvieglojumi:
Nav
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Paskaidrojumi:
Pēc Pārtikas un veterinārā dienesta komisijas lēmuma par bīstamā suņa īpašnieks vai turētājs, nodrošina dienesta lēmuma izpildi lēmumā norādītajā termiņā un nekavējoties iesniedz dienestā rakstiskus pierādījumus par lēmuma izpildi.
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Atšķirības lentes izgatavošana bīstamam sunim Gabali 23,77 EUR 4,99 EUR 28,76 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Iestādes pakalpojumu cenrādis