Dokumentu izprasīšana no Latvijas Republikas iestādēm ar Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību starpniecību
Izvēlētā organizācija: Ārlietu ministrija
Īss apraksts:
Dokumentu izprasīšana no Latvijas Republikas iestādēm ar Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību starpniecību
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pārstāvniecības konsulārajā apgabalā pastāvīgi dzīvojoši Latvijas valstspiederīgie, kuri Fizisko personu reģistra likumā noteiktajā kārtībā ir paziņojuši par savas dzīvesvietas adresi ārvalstī.
Termiņš:
Pakalpojuma termiņš atkarīgs no diplomātiskā pasta kustības.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma saņemšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma saņemšana
Normatīvie akti:
Ārlietu ministrijas konsulārās atlīdzības cenrādis un kārtība, kādā tiek iekasēta konsulārā atlīdzība un valsts nodevas
Apmaksa:
Latvija.lv maksājums no pakalpojuma apraksta, Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Paskaidrojumi:
Izmantojot e-pakalpojumu iesniedzējs no šī konsulārā maksas pakalpojuma tiek atbrīvots
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Ārlietu ministrijas konsulārās atlīdzības cenrādis