Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām (Daugavpils valstspilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Sociālajā institūcijā nodrošina īslaicīgo sociālo aprūpi (turpmāk – Sociālās gultas) personām, kuras funkcionālo traucējumu dēļ nevar pašas sevi aprūpēt un kurām ārstēšanās stacionārā nav pamatota ar medicīniskajām indikācijām, kā arī pēcoperācijas periodā, atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Sociālo gultu pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas, kuras atbilst noteikumu 24.punktā minētajiem kritērijiem, kā arī:
¯ personas, kuras veselības stāvokļa dēļ nevar sevi aprūpēt;
¯ trūcīgās personas;
¯ personas bez noteiktas dzīvesvietas;
¯ personas, kuras nonākušas krīzes situācijā.
Uzturēšanās laiks Sociālajās gultās ir līdz sešiem mēnešiem, ko var pagarināt līdz 12 mēnešiem ar Dienesta vadītāja lēmumu, kas tiek pieņemts pēc ārstējošā ārsta atzinuma saņemšanas.
Personām, kuras nonāca krīzes situācijā, pašvaldība apmaksā līdz vienam mēnesim visus izdevumus, kas saistīti ar personas ievietošanu un sociālās aprūpes pakalpojumiem Sociālajās gultās.
Sociālās gultas pakalpojums pilngadīgām personām ir Sociālās institūcijas maksas pakalpojums
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Sociālais dienests mēneša laikā pēc klienta iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, veic  personas sociālas situācijas izvērtēšanu un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu,  par personas uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu vai uzņemt rindā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu sociālo pakalpojumu, persona iesniedz Dienestam e-iesniegumu vai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas ar iesniegumu klātienē, pievienojot dokumentus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65423700
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus