Šautuves noma (1 celiņš)
Izvēlētā organizācija: Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs
Īss apraksts:
Šautuves noma Klusajā ielā 12, Rīgā (1 celiņš)
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura fiziska vai juridiskapersona pēc līguma noslēgšanas
Termiņš:
Saskaņā ar noslēgto telpu nomas līgumu
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Pirms pakalpojuma saņemšanas jāvienojas par pakalpojuma saņemšanas laiku un jānoslēdz telpu nomas līgums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 13.10.2017