Mājas (istabas) dzīvnieku specializēto tirdzniecības vietu reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Tirdzniecību ar mājas (istabas) dzīvniekiem atļauts sākt pēc specializētās tirdzniecības vietas iekļaušanas dienesta uzraudzības objektu reģistrā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Specializētās tirdzniecības vietas īpašnieks iesniedz dienesta teritoriālajā struktūrvienībā rakstisku iesniegumu norādot tirdzniecības vietas reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā; adresi un tālruņa numuru; tirdzniecībai piedāvājamo dzīvnieku skaitu un sugas; apliecinājumu, ka telpas un aprīkojums atbilst šo noteikumu prasībām un ir piemērots tirdzniecībai paredzēto dzīvnieku sugai un skaitam; apliecinājumu, ka darbinieks ir apmācīts tirdzniecībā esošo mājas (istabas) dzīvnieku labturības jomā. Iesniegumam jāpievieno  īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija, ja tirdzniecībai paredzētā telpa vai teritorija ir specializētās tirdzniecības vietas īpašnieka īpašums; dzīvnieku tirdzniecībai paredzētās telpas vai teritorijas nomas līguma kopiju un apsaimniekotāja rakstisku atļauju, ja telpa vai teritorija nav specializētās tirdzniecības vietas īpašnieka īpašums.

Iesniegumu, parakstītu ar e-parakstu, var iesniegt arī, izmantojot e-pastu.

Dokumentus var iesniegt arī izmantojot iestādes e-adresi.

Maksa par pakalpojumu noteikta cenrādī.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
PVD Austrumvidzemes pārvalde
PVD Austrumvidzemes pārvaldes filiāle Alūksnē
PVD Austrumvidzemes pārvaldes filiāle Madonā
PVD Austrumzemgales pārvalde
PVD Austrumzemgales pārvaldes filiāle Aizkrauklē
Parādīt visus...