Atļauja kultūras pieminekļa, tajā skaitā valstij piederošas senlietas, pagaidu izvešanai un mākslas un antikvāro priekšmetu pilnīgai izvešanai un pagaidu izvešanai no Latvijas
Izvēlētā organizācija: Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Īss apraksts:
Maksas pakalpojums. Atļauja kultūras priekšmeta(u) izvešanai IR nepieciešama priekšmetiem, kas senāki par 50 gadiem un ir saistīti ar Latvijas kultūras vēsturi, – tos radījušas Latvijas mākslas un kultūras rādītājos fiksētas personas un ražotnes un tie nepieder to autoriem un izgatavotājiem, priekšmetiem, kas senāki par 100 gadiem neatkarīgi no to izcelsmes vietas, transporta līdzekļiem, kas senāki par 75 gadiem. Atļauja NAV nepieciešama priekšmetiem, kas radīti/izgatavoti pēdējo 50 gadu laikā; priekšmetiem, kas radīti/izgatavoti pēdējo 100 gadu laikā, un to autori vai izgatavotāji nav saistīti ar Latvijas kultūras vēsturi, priekšmetiem, kas ievesti no Eiropas Savienības dalībvalstīm ar īpašuma piederību vai iegādi apliecinošiem dokumentiem un ar atļauju kultūras priekšmeta izvešanai no citas Eiropas Savienības dalībvalsts; priekšmetiem, kuriem paredzēta pagaidu ievešana Latvijā no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, ja to īpašnieks (valdītājs) to deklarējis Latvijas muitas iestādē. Šādos gadījumos iespējams saņemt Izziņu, kas apliecina, ka kultūras priekšmeta(u) izvešanai no Latvijas Atļauja NAV nepieciešama.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Mākslas vai antikvārā priekšmeta īpašnieks (turētājs) vai viņa pilnvarotā persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pārvalde 15 dienu laikā pēc uzrādītā kultūras priekšmeta izpētes pieņem lēmumu par kultūras priekšmeta izvešanas atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt atļauju kultūras priekšmeta izvešanai.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai e_pastu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.
Lai saņemtu atļauju, fiziska vai juridiska persona (turpmāk - iesniedzējs) vai tās pilnvarotā persona aizpilda noteikta parauga iesniegumu. Iesniedzējs NKMP uzrāda izvešanai paredzēto kultūras priekšmetu. Ja iesniedzējs ir pilnvarotā persona, viņš NKMP uzrāda pilnvaru. Atļauju izsniedz tikai pēc tam, kad iesniedzējs ir samaksājis ar atļauju vai izziņu izsniegšanu saistītos izdevumus, ko noteikusi NKMP un apstiprinājis LR Kultūras ministrs.
Ja paredzēts izvest liela izmēra mākslas vai antikvāro priekšmetu, Pārvaldei ir tiesības izdarīt priekšmeta apskati tā atrašanās vietā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Adrese: Pils iela 20, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Adrese: Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Jāuzrāda pilnvara, ja pieteikuma iesniedzējs ir pilnvarota persona
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Adrese: Pils iela 20, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Adrese: Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki