Atļauja kultūras pieminekļa, tajā skaitā valstij piederošas senlietas, pagaidu izvešanai un mākslas un antikvāro priekšmetu pilnīgai izvešanai un pagaidu izvešanai no Latvijas
Izvēlētā organizācija: Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Īss apraksts:
Atļaujas un izziņas mākslas priekšmetu un antīko priekšmetu izvešanai uz ārvalstīm ir nepieciešamas, lai aizsargātu un nepieļautu nacionālās kultūrvēsturiskās vērtības aizplūšanu no Latvijas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Mākslas vai antikvārā priekšmeta īpašnieks (turētājs) vai viņa pilnvarotā persona
Termiņš:
Pārvalde 15 dienu laikā pēc uzrādītā kultūras priekšmeta izpētes pieņem lēmumu par kultūras priekšmeta izvešanas atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt atļauju kultūras priekšmeta izvešanai.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.
Lai saņemtu atļauju, fiziska vai juridiska persona (turpmāk - iesniedzējs) vai tās pilnvarotā persona aizpilda noteikta parauga iesniegumu. Iesniedzējs Pārvaldei uzrāda izvešanai paredzēto kultūras priekšmetu un kopā ar iesniegumu iesniedz tā krāsu fotogrāfiju trijos eksemplāros, kurā kultūras priekšmets ir labi redzams un identificējams. Ja paredzēts izvest liela izmēra mākslas vai antikvārais priekšmets, Pārvaldei ir tiesības izdarīt priekšmeta apskati tā atrašanās vietā. Ja iesniedzējs ir pilnvarotā persona, viņš Pārvaldei uzrāda pilnvaru. Atļauju izsniedz pēc tam, kad iesniedzējs ir samaksājis valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu kultūras priekšmetu izvešanai vai pagaidu izvešanai no Latvijas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Adrese: Pils iela 20, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Adrese: Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Jāuzrāda pilnvara, ja pieteikuma iesniedzējs ir pilnvarota persona
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Adrese: Pils iela 20, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Adrese: Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki