Atļauja kultūras pieminekļa, tajā skaitā valstij piederošas senlietas, pagaidu izvešanai un mākslas un antikvāro priekšmetu pilnīgai izvešanai un pagaidu izvešanai no Latvijas
Izvēlētā organizācija: Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Īss apraksts:
Maksas pakalpojums. Atļauja kultūras priekšmeta(u) izvešanai IR nepieciešama priekšmetiem, kas senāki par 50 gadiem un ir saistīti ar Latvijas kultūras vēsturi, – tos radījušas Latvijas mākslas un kultūras rādītājos fiksētas personas un ražotnes un tie nepieder to autoriem un izgatavotājiem, priekšmetiem, kas senāki par 100 gadiem neatkarīgi no to izcelsmes vietas, transporta līdzekļiem, kas senāki par 75 gadiem. Atļauja NAV nepieciešama priekšmetiem, kas radīti/izgatavoti pēdējo 50 gadu laikā; priekšmetiem, kas radīti/izgatavoti pēdējo 100 gadu laikā, un to autori vai izgatavotāji nav saistīti ar Latvijas kultūras vēsturi, priekšmetiem, kas ievesti no Eiropas Savienības dalībvalstīm ar īpašuma piederību vai iegādi apliecinošiem dokumentiem un ar atļauju kultūras priekšmeta izvešanai no citas Eiropas Savienības dalībvalsts; priekšmetiem, kuriem paredzēta pagaidu ievešana Latvijā no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, ja to īpašnieks (valdītājs) to deklarējis Latvijas muitas iestādē. Šādos gadījumos iespējams saņemt Izziņu, kas apliecina, ka kultūras priekšmeta(u) izvešanai no Latvijas Atļauja NAV nepieciešama.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Mākslas vai antikvārā priekšmeta īpašnieks (turētājs) vai viņa pilnvarotā persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pārvalde 15 dienu laikā pēc uzrādītā kultūras priekšmeta izpētes pieņem lēmumu par kultūras priekšmeta izvešanas atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt atļauju kultūras priekšmeta izvešanai.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija