Atļauja kultūras pieminekļa, tajā skaitā valstij piederošas senlietas, pagaidu izvešanai un mākslas un antikvāro priekšmetu pilnīgai izvešanai un pagaidu izvešanai no Latvijas
Izvēlētā organizācija: Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Īss apraksts:
Atļaujas un izziņas mākslas priekšmetu un antīko priekšmetu izvešanai uz ārvalstīm ir nepieciešamas, lai aizsargātu un nepieļautu nacionālās kultūrvēsturiskās vērtības aizplūšanu no Latvijas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Mākslas vai antikvārā priekšmeta īpašnieks (turētājs) vai viņa pilnvarotā persona
Termiņš:
Pārvalde 15 dienu laikā pēc uzrādītā kultūras priekšmeta izpētes pieņem lēmumu par kultūras priekšmeta izvešanas atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt atļauju kultūras priekšmeta izvešanai.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Lēmums par atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt atļauju stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam un ir viena mēneša laikā apstrīdams ar iesniegumu Pārvaldes vadītājam (Rīga, M.Pils iela 19, LV 1050).
Atgādinājums
Mākslas un antikvārie priekšmeti izvedami no Latvijas tikai ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atļauju.
Jāuzrāda pilnvara, ja pieteikuma iesniedzējs ir pilnvarota persona.
Atļauju izsniedz pēc tam, kad iesniedzējs ir samaksājis valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu.
Brīdinājums
Administratīvā atbildība par kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 89.6 pantu
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Kontaktinformācija: Rīga, M.Pils iela 19, Rīga, LV - 1050
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 19.06.2018