Finanšu līdzekļu piešķiršana kultūras pieminekļu izpētei un publiski pieejamu valsts nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai
Izvēlētā organizācija: Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Īss apraksts:
Iesniegumu Valsts budžeta finansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu izpētei, konservācijai un restaurācijai izvērtē un lēmumu pieņem Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes (Pārvaldes) Komisija. Pieņemot lēmumu par finansējuma piešķiršanu, Komisija ņem vērā pieejamo valsts budžeta līdzekļu apjomu un Pārvaldes noteiktus kritērijus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Objekta īpašnieks (valdītājs), pilnvarotā persona
Termiņš:
Lēmums par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu tiek pieņemts 30 dienu laikā no Iesnieguma saņemšanas, ņemot vērā pieejamo valsts budžeta līdzekļu apjomu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.
Pārvaldei jāiesniedz adresēts iesniegums, darba apraksts, tāme, īpašumtiesību apliecinošs dokuments, fotofiksācija, saskaņā ar pieteikuma veidlapu Valsts budžeta finansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu izpētei, konservācijai un restaurācijai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Vidzemes reģionālā nodaļa
Pasts Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Adrese: Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Pēc darbu pabeigšanas Pārvaldei jāiesniedz "ATSKAITE Par Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Kultūras pieminekļu izpētes, restaurācijas un glābšanas programmas finansējuma izlietojumu."
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Vidzemes reģionālā nodaļa
Pasts Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Adrese: Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki