Finansiālā atbalsta nodrošināšana jautājuma par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu risināšanai ārvalstī
Izvēlētā organizācija: Juridiskās palīdzības administrācija
Īss apraksts:
Finansiālā atbalsta nodrošināšana Latvijas valstspiederīgajiem jautājuma par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu risināšanai ārvalstī
Saņēmēji:
Fiziska persona
Latvijas valstspiederīgais: Latvijas pilsonis vai nepilsonis
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Sakarā ar Covid-19 izplatību ar Juridiskās palīdzības administrācijas darba organizēšanu var iepazīties tīmekļa vietnē https://jpa.gov.lv/atrasanas-vieta-un-pienemsanas-laiki
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz rakstisks iesniegums par finansiālā atbalsta saņemšanu – aizpildīta veidlapa, kā arī dokumentus, kas apliecina, ka ārvalsts kompetentā iestāde ir personu brīdinājusi vai uzsākusi procesu par bērna aprūpes tiesību atņemšanu; ārvalsts iestādes atteikumu par juridiskās palīdzības nodrošināšanu vai apliecinājumu, ka ārvalstī nav juridiskās palīdzības sistēmas, juridiskā palīdzība attiecīgajā lietu kategorijā nav paredzēta vai juridiskās palīdzības sniegšanu nav iespējams uzsākt vai turpināt no Latvijas valstspiederīgā neatkarīgu apstākļu dēļ; informāciju par juridiskās palīdzības sniedzēju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Pasts
Adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Juridiskās palīdzības administrācija, adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050
Cits Juridiskās palīdzības administrācija E-adrese
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Pasts
Adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Juridiskās palīdzības administrācija, adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050
Cits Juridiskās palīdzības administrācija E-adrese