Uzņemšana izglītības iestādē
Izvēlētā teritorija: Liepāja (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Nosaukums pašvaldībā: Bērna reģistrācija 1. klasē Liepājā
Īss apraksts:
Uzņemšana (vietu piešķiršana):
- pirmsskolas izglītības iestādē (grupā);
- pamatizglītības iestādē;
- vispārējās vidējās izglītības iestādē;
- speciālās izglītības iestādē;
- pašvaldības dibinātajā interešu un profesionālās ievirzes sporta, mūzikas vai mākslas izglītības iestādē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērna likumiskais pārstāvis – viens no bērna vecākiem vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt bērna tiesības.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Pirmklasnieku reģistrācija sākas katra gada februāra pirmajā pirmdienā plkst. 09:00, kad 14 kalendāro dienu laikā iespējams bērnu reģistrēt gan elektroniski, gan klātienē. Vecāki, kuri nebūs paspējuši reģistrēt savu bērnu noteikto 14 dienu laikā, pēc tam reģistrāciju varēs veikt tikai klātienē Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē bez termiņa ierobežojuma.
Izvēlētā teritorija: Liepāja
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Ja vecāks vēlas savu bērnu 1. klasei reģistrēt elektroniski, tam jāizpilda elektroniskais pieteikums Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes interneta vietnē “http://registrs.liepaja.edu.lv”, sekojot norādēm.
a. Autentificēties sistēmā iespējams, izmantojot eID karti, e-parakstu vai internetbankas autentifikācijas līdzekļus.
b. Iesniedzot pieteikumu, nepieciešams ievadīt informāciju par vecāku, bērnu un trīs mācību iestādēm to prioritārā secībā (divas iestādes jānorāda obligāti, bet trešo iestādi – pēc izvēles). Pilnvarotai personai sistēmā būs nepieciešams augšupielādēt dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērnu.
c. Pēc datu iesniegšanas uz norādīto e-pasta adresi vecāks saņems apstiprinājumu par reģistrācijas pieteikuma veiksmīgu pabeigšanu.
d. Desmit darba dienu laikā uz e-pastu tiks nosūtīts paziņojums par informācijas pārbaudi un veiksmīgu reģistrāciju rindā.

2. Ja vecāks vēlas reģistrēt savu bērnu 1. klasei klātienē, tas iespējams tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Vecākam jādodas uz Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi, līdzi ņemot nepieciešamos dokumentus (bērna dzimšanas apliecību un vecāka personas apliecinošu dokumentu vai dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērnu, ja bērna likumiskais pārstāvis nav neviens no vecākiem).
a. Izglītības pārvaldes darbinieks nepieciešamības gadījumā izskaidro reģistrācijas kārtību, sniedz informāciju par iestāžu īstenotajām izglītības programmām.
b. Klātienē tiek aizpildīts pieteikums saskaņā ar vecāka sniegto informāciju un pārbaudīta sniegtās informācijas pareizība Iedzīvotāju reģistrā. Tad seko pieteikuma apstiprināšana un izdrukāšana.
c. Vecāks pārbauda visu ievadīto informāciju un ar savu parakstu apliecina tās patiesumu.
d. Darbinieks reģistrē pieteikumu un vienu eksemplāru atdod vecākam.

Visi iesniegumi – gan elektroniski nosūtītie, gan klātienē saņemtie tiks fiksēti precīzi rindas kārtībā pēc to reģistrācijas laika, tālāk grupējot tos atbilstoši noteiktajiem kritērijiem un priekšrocībām (sk. sadaļu “Normatīvie akti”).
Skolas saņems no Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes saņemto pieteikumu sarakstu to reģistrācijas secībā, atbilstoši pašvaldības noteiktajām kvotām par skolēnu skaitu katrā skolā. Klašu komplektācija notiks skolās, atbilstoši katras skolas vadības noteiktajai kārtībai.

Bērnus speciālās izglītības programmās reģistrē klātienē Liepājas Līvupes pamatskolā – attīstības centrā, iesniedzot nepieciešamos dokumentus.

Konsultācijas par bērna reģistrēšanu vispārējās izglītības iestādē var saņemt, zvanot uz tālruņa nr.: 63489133 vai 28389516.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
Adrese: Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sākot ar februāra mēneša pēdējo pirmdienu vecāki personīgi no skolas saņems telefonisku paziņojumu par nepieciešamību ierasties attiecīgajā iestādē un veikt nepieciešamo dokumentu iesniegšanu bērna ieskaitīšanai 1. klasē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus