Pabalsts bērnu ēdināšanai (Daugavpils valstspilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Pabalstu pārtikas produktu (kas atbilst veselīga ēdiena piramīdai un bērna vecumam) iegādei 30,00 euro apmērā mēnesī uz katru bērnu līdz viena gada vecumam izmaksā kā kompensāciju par bērnam iegādāto pārtiku laikposmā, kurā mājsaimniecībai noteikts trūcīgas mājsaimniecības statuss.
Pabalstu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai (turpmāk – ēdināšanai) 100 % apmērā piešķir bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām šādiem mērķiem:
• ēdināšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamiem;
• ēdināšanai vai ēdināšanas izdevumu kompensēšanai pašvaldības pamatskolās, vidusskolās (launagi) un profesionālās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem mācību gada laikā (pusdienas un launagi);
• ēdināšanai vasaras brīvlaikā un vasaras nometnēs pašvaldībā.
Pabalstu piešķir uz laika posmu, kurā mājsaimniecībai noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, kā arī par laiku, kad tiek izskatīts iesniegums trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanai, ja tiek iesniegti ēdināšanas izdevumu apliecinoši dokumenti, kuros norādīts bērna vārds, uzvārds, personas kods.
Pabalstu izmaksā, pārskaitot to ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam (ja Dienestam ir noslēgts līgums ar ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju) vai pabalsta pieprasītājam uz norādīto kontu kredītiestādē vai, ja konta nav, izmaksā skaidrā naudā, ja tiek iesniegti izdevumu apliecinoši dokumenti no ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu par ēdināšanu.
Bērnu ēdināšanas pabalstu nepiešķir gadījumā, ja bērnu bezmaksas ēdināšana tiek nodrošināta uz cita normatīvā akta pamata.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Sociālais dienests mēneša laikā pēc klienta  iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sociālo palīdzību.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Atbalsta saņemšanai klients iesniedz iesniegumu Sociālajā dienestā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Lāčplēša iela 39, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65449907, 80006966
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atbalstu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai izmaksā pārskaitījuma veidā ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus