Atelpas brīdis
Izvēlētā organizācija: Jelgavas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojuma ietvaros sociālā darba speciālisti attīsta bērniem pašapkalpošanās iemaņas un sociālās prasmes, palīdz veidot sociālos kontaktus, mudina bērnus iesaistīties dažādās piemērotās individuālās un grupu aktivitātēs, kā arī organizē viņu brīvā laika pavadīšanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Īslaicīga sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu ar izmitināšanu līdz 30 dienām gadā nodrošināšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Iesniegumi tiek izskatīti mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1