Atelpas brīdis
Izvēlētā organizācija: Jelgavas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojuma ietvaros sociālā darba speciālisti attīsta bērniem pašapkalpošanās iemaņas un sociālās prasmes, palīdz veidot sociālos kontaktus, mudina bērnus iesaistīties dažādās piemērotās individuālās un grupu aktivitātēs, kā arī organizē viņu brīvā laika pavadīšanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Īslaicīga sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu ar izmitināšanu līdz 30 dienām gadā nodrošināšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Iesniegumi tiek izskatīti mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
1.Lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu pieprasītājs var apstrīdēt mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Jelgavas novada domes Administratīvo aktu komisijā. 2.Jelgavas novada domes Administratīvo aktu strīdus komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā.
Atgādinājums
Nepieciešams sociālā dienesta lēmums par pakalpojuma nepieciešamību.
Brīdinājums
Nepieciešama ārsta izziņa par bērna funkcionālajiem traucējumiem un to ka viņam nav kontrindikāciju atelpas brīža pakalpojuma saņemšanai.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Jelgavas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 03.05.2022