Pārskats par taksācijas gadā piešķirtajām un izmaksātajām stipendijām, kuras nav apliekamas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Stipendiju izmaksātājam par stipendijām, kas izmaksātas no budžeta, Ministru kabineta apstiprinātas biedrības vai nodibinājuma līdzekļiem vai no to starptautisko izglītības vai sadarbības programmu līdzekļiem ir pienākums iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk - VID) Pārskatu par taksācijas gadā piešķirtajām un izmaksātajām stipendijām, kuras nav apliekamas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
No aplikšanas ar nodokli atbrīvo stipendijas, kas izmaksātas saskaņā ar attiecīgā fonda izstrādātu nolikumu, kurš reģistrēts VID, kā arī stipendijas, kas izmaksātas no to programmu līdzekļiem, kuras iekļautas ar Ministru kabineta rīkojumu apstiprinātā sarakstā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pārskatu par taksācijas gadā piešķirtajām un izmaksātajām stipendijām, kuras nav apliekamas ar nodokli, saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.337 “Kārtība, kādā stipendijas atbrīvojamas no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli” līdz pēctaksācijas gada 1.februārim Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz:
Fonds, — 1.pielikumu "Pārskats par taksācijas gadā piešķirtajām un izmaksātajām stipendijām, kuras saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" nav apliekamas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli" un institūcija, kas Latvijā izveidota attiecīgās programmas darbības nodrošināšanai, —2.pielikumu "Pārskats par personām, kurām starptautisko izglītības un sadarbības programmu ietvaros taksācijas gadā izmaksātas stipendijas".
Juridiskām personām pārskatu jāiesniedz elektroniski VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.
Fiziskām personām Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, vai personīgi jebkurā VID klientu apkalpošanas vietā, vai nosūtot VID pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID klientu apkalpošana Daugavpilī
VID klientu apkalpošana Jelgavā
VID klientu apkalpošana Jēkabpilī
VID klientu apkalpošana Liepājā
VID klientu apkalpošana Rēzeknē
Parādīt visus...
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID klientu apkalpošana Daugavpilī
VID klientu apkalpošana Jelgavā
VID klientu apkalpošana Jēkabpilī
VID klientu apkalpošana Liepājā
VID klientu apkalpošana Rēzeknē
Parādīt visus...